Hur bokför man Payson transaktioner med manuella verifikationer

Förberedelser

Payson fungerar som ett bankonto därför behöver lägga upp det som bankonto i bokföringen vi föreslår 1931, men alla 19 konton fungerar. I exemplen nedan kommer vi använda 6570 som kostnadskonto för avgifterna från payson.

Vill ni ha ett separat kostnadskonto för alla avgifter rekommenderar vi att ni skapar ett i spanet 6571-6579 och använder detta.

Du behöver också hämta bokföringsunderlaget från Payson. Detta gör du enklast genom att logga in och gå till rapporter. Under skapa väljer du mellan vilka datum du vill ha bokföringsunderlaget och sedan skapa rapport. Det är för varje rad i denna raport som vi ska skapa verifikationer.

Skapa verifikationer

Att göra själva bokföringen är enkel men involverar en heldel arbete eftersom det behöver göras för varje händelse. Har man många beställningar blir det mycket jobb även om varje steg är enkelt. Det finns fyra olika typer av händelser

  • Försäljning
  • Kundinbetalning
  • Avgifter
  • Uttag

Vi kommer nedan gå igenom dem en i taget men är du bara intresserad av en typ kan du enkelt hoppa till den typ du är intresserad av. Nedanför har du också möjlighet att filtrera guiden på den bokföringsform.

Försäljning

Försäljningen gör inte i payson utan i en webbshop men använder man kontantmetoden är det först när man får betalt som försäljningen så blir naturligt att bokföra det enligt underlaget från Payson. Har man där emot fakturametoden är det oftas mer naturligt att använda underlag från webbshoppen. Har man produkter med flera olika momsstatser måste så klart alltid ta hänsyn till detta. Vi kommer dock hela tiden anta att det är 25% moms i denna guiden.

Vi kommer använda ett exempel på en försäljning till ett värde av 100 kr exkl. moms genom hela guiden.

Kontantmetoden

Vid försäljning med kontantmetoden bokförs försäljningen när pengarna kommer in på Payson kontot.

Konto

Benämning

Debet

Kredit

1931

Paysonkonto

125

2611

Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %

25

3001

Försäljning inom Sverige, 25 % moms

100

Fakturametoden

Vid Fakturametoden bokför man försäljningen den dagen beställningen gjordes genom att lägga till att en kund har en skuld till företaget.

Konto

Benämning

Debet

Kredit

1510

Kundfordringar

125

2611

Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %

25

3001

Försäljning inom Sverige, 25 % moms

100

När kunden sedan betalat tar man bort skulden och lägger till pengarna som tillgång på Paysonkontot

Konto

Benämning

Debet

Kredit

1510

Kundfordringar

125

1931

Paysonkonto

125

Avgifter på försäljning

När kunder betalar tar Payson ut en avgift. Denna avgiften kan skilja sig men i detta exempel räknar vi på att Payson tar en avgift på 2,85% vilket i skrivande stund är standardavgiften för Payson Checkout. Använd alltid din faktiska kostand enligt bokföringsunderlaget från Payson.

Eftersom överföringen är på 125 kr (100 kr+25% moms) tar Payson en avgift på 3,56 kr + 25% moms. Payson drar alltså 4,45 kr från dit Paysonkonto. Detta händer i praktiken samtidigt som du får dina pengar så du märker aldrig att de kommer in och sedan försvinner.

Konto

Benämning

Debet

Kredit

1931

Paysonkonto

4,45

2641

Debiterad ingående moms

0,89

6570

Bankkostnader

3,56

Uttag

När vi har fått betalt av kunden och betalat avgiften till Payson har vi 120,55 kr på Paysonkontot dessa vill vi hellre ha på vårt vanliga bankonto så vi gör ett uttag. Detta tar Payson en avgift på 2kr för så vi behöver bokföra uttaget och avgiften enligt nedanstående.

Konto

Benämning

Debet

Kredit

1930

Företagskonto/checkkonto/ affärskonto

98

1931

Paysonkonto

100

6570

Bankkostnader

2

Kreditering

Om en ni av någon anledning har krediterat ett köp i Payson kommer kunden få pengar tillbaka, Om man krediterar hela köpet inom 30 dagar från köptillfället får du som säljare Payson avgiften tillbaka. Om det bara är en del av köpet som krediteras får säljaren inte tillbaka något av Payson avgiften. Därför har vi ett exempelt för varje. Vi kommer här anta att kunden krediteras 50kr exkl. moms vid delkreditering och hela köpet på 100 kr exkl. som vi har använt tidigare om hela köpet krediteras.

Kontantmetoden ej återbetald avgift

Konto

Benämning

Debet

Kredit

1931

Paysonkonto

62,5

2611

Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %

12,5

3001

Försäljning inom Sverige, 25 % moms

50

Kontantmetoden återbetald avgift

Konto

Benämning

Debet

Kredit

1931

Paysonkonto

120,55

2611

Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %

25

2641

Debiterad ingående moms

0,89

3001

Försäljning inom Sverige, 25 % moms

100

6570

Bankkostnader

3,56

Fakturametoden ej återbetald avgift

Konto

Benämning

Debet

Kredit

1510

Kundfordringar

125

2611

Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %

25

3001

Försäljning inom Sverige, 25 % moms

100

Konto

Benämning

Debet

Kredit

1510

Kundfordringar

125

1931

Paysonkonto

125

Fakturametoden återbetald avgift

Konto

Benämning

Debet

Kredit

1510

Kundfordringar

125

2611

Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %

25

3001

Försäljning inom Sverige, 25 % moms

100

Konto

Benämning

Debet

Kredit

1510

Kundfordringar

125

1931

Paysonkonto

120,55

2641

Debiterad ingående moms

0,89

6570

Bankkostnader

3,56