Solitio logo

Hur fungerar timpris på el?

Nyfiken på hur timpris fungerar? Då har du kommit rätt denna artikel kommer gå igenom hur timpris fungerar i detalj

Vad är timpris?

Timpris är en typ elavtal där priset du betalar för el varierar timme för timme. Detta innebär att du betalar olika mycket för el beroende på när på dygnet du använder den. Timpriset varierar kraftigt beroende på ett antal faktorer som vi kommer gå igenom i denna artikel, sammanfattat är det så att när elen är dyr behöver använder vi som samhälle för mycket el medan är det billigt förbrukar vi för lite el.

Det timpris du betalar hos en elleverantör är spotpriset som sätts på elbörsen Nordpool plus de olika påslagen som elleverantören tar ut. Har du inte koll på vad spotpris är och vilka påslag som elleverantörer gör så gör det inget för vi kommer gå igenom det.

Hur sätts spotpriset?

Spotpriset är ett timpris för el som används vid inköp och försäljning av el, spotpriset sätts på elbörsen Nordpool. Börsen fungerar så att man samlar in bindande sälj bud och köp bud från olika aktörer på marknaden. När alla bud är ihopsamlade så hittar man en punkt där alla som vill köpa kan köpa och alla som vill sälja får sälja till det priset. Denna punkt kallas för spotpriset och är det pris som alla som köper och säljer el använder. Det blir då ett rättvist system som är svårt att manipulera, då det inte finns någon anledning att som producent höja sitt sälj bud för att få ett högre pris då allt du riskerar är att du inte får sälja. Som köpare finns det inte heller någon anledning att lägga ett skambud för att få ett lägre pris då du riskerar att inte få köpa någon el alls. Då elnätet alltid behöver ha lika stort utbud som efterfrågan på el gör detta att et naturligt bli balans i systemet. Elsystemet behöver alltid vara i balans för att inte kollapsa och inte bara varje timme så det finns ett antal olika system som ser till att det är i balans. men det går vi in på i en annan artikel.

Vad blir mitt pris?

Kortfattat blir ditt timpris, spotpriset plus elbolagets påslag. Hur spotpriset sätt har vi redan gått igenom så nu ska vi gå igenom vilka påslag som finns. Påslagen kan delas in i två kategorier, fasta och rörliga.

Vi börjar med de fast som är de enklaste att förstå. De båda är tänkt att räcka till kostnader som anställdas löner hyra av kontor mm men även eventuella vinster för elleverantören.

  • Månadsavgifter
  • Marginal
Månadsavgifter är fasta avgifter som du betalar varje månad oavsett hur mycket el du använder. Marginal är ett påslag som oftast är bestämt i öre/kWh. Båda dessa varierar från elleverantör till elleverantör och kan ofta förhandlas om eller variera i olika kampanjer.

De rörliga är lite svårare att förstå då de är lite mer komplicerade och oftast ingen som pratas om i marknadsföring. Dessa påslag är tänkta att vara kostnadsneutrala för elleverantören och täcka kostnader som de har för att kunna leverera el till dig. Men beroende på hur vilka leverantörer och avtal elbolagen använder blir det olika kostnader och därmed olika påslag. De rörliga påslagen är

  • Elcertifikat
  • Ursprungsgarantier
  • Balanseringsavgifter

Elcertifikat

Elcertifikat är ett system som är tänkt att stimulera produktion av förnybar el. Det fungerar så elproducenter av förnybar el får ett certifikat för varje MWh de producerar. Detta certifikat säljer de sedan till elbolagen som måste köpa ett visst antal certifikat för att få sälja el. Detta är ett system som är gemensamt för hela Norden och har funnits sedan 2003. För dig som kund innebär det att du betalar en avgift per kWh för att elbolaget ska kunna köpa certifikat för den el du använder.

Ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier är ett system utfärdat av Energimyndigheten för kunna spåra var elen kommer ifrån. I denna garanti finns information om var elen är producerad, hur den är producerad och när den är producerad. så lovar din att de bara levererar vindkraft är det för att de bara köper ursprungsgarantier för vindkraft eller i alla fall den utsträckning som krävs för att täcka din förbrukning. Precis som för elcertifikat innebär det en avgift per kWh för dig som kund för att täcka kostnaden för ursprungsgarantierna.

Balanseringsavgifter

Då inköp av el görs dagen före går det inte att vetta exakt hur mycket som kommer användas får man göra en prognos för detta. Att denna prognos skulle bli exakt rätt är väldigt osannolikt så därför finns ett system för att balansera detta. Om elleverantören ha köpt in för mycket eller för lite tillkommer det en avgift som ska täcka kostnaden för detta. Detta är en avgift som är svår att förutse och kan variera kraftigt från månad till månad. Är din leverantör bra på att prognostisera kommer du inte märka av denna avgift och är de dåliga blir den högre.

Vilka sparar på timpris

Det finns många användare som sparar på att ha timpris på elen. Det enda kravet för att spara på timpris är att man använder mindre el på dyra timmar än snittet. Några exempel på saker som gör att man tenderar att använda mindre el på dyra timmar är

  • Solceller
  • Smart styrning av uppvärmning
  • Smart styrning av varmvattenberedare
  • Laddning av elbil på natten
  • Smart laddning av elbil

Sparar du på timpris

Vi på Solitio har en tjänst som hjälper dig att ta reda på om du skulle spara på att ha timpris på elen. Den fungerar så att du laddar ner din förbrukningsdata från din elnätsleverantör och laddar upp den på vår hemsida. Den beräknar då vad din kostnad skulle ha varit om du hade haft timpris på elen och jämför den med kostnaden om du haft månadspris. Detta presenteras sedan tydligt så att du ser vad som hade varit billigast för dig. Att beräkna detta själv är inget de flesta skulle ge sig på då det innebär att man måste beräkna vad kostnaden hade varit för varje timme. Då det är 720 timmar på en 30 dagars månad skulle det ta väldigt lång tid att göra för hand, med vår tjänst går det på några sekunder. Låter det intressant att testa vår tjänst välj då "jämför månadspris och timpris på el" i menyn och därefter väljer du din elnätsleverantör och följer instruktionerna. Finns din elnätsleverantör inte med i listan kan du kontakta oss så hjälps vi åt att lägga till den.