Solitio logo

Hur fungerar månadspris på el

Är du här för att lära dig mer om hur månadspris på el fungerar? Bra för det är exakt vad denna artikel kommer gå igenom.

Vad är månadspris

Månadspris är en typ av rörligt elavtal där man betalar ett och samma pris för alla kWh man har förbrukat under en månad. Det spelar alltså ingen roll när under månaden man förbrukar el priset blir det samma för månaden. Detta gör att enda sättet att sänka sin månadskostnad blir att sänka sin förbrukning. Men låt oss gå igenom hur elbolaget sätter månadspriset.

Månadspris baseras på timpris

Det kanske låter konstigt men månadspriset beror faktiskt på timpriset, det är nämligen spotpriset på elbörsen Nordpool som elbolaget använder för att köpa in el. I vår artikel hur fungerar timpris på el kan du läsa mer om hur timpriset sätt och fungerar. Vi kommer inte i denna artikel gå in på hur timpriset sätt utan bara hur det påverkar månadspriset, men vill du veta mer rekommenderar vi dig att läsa artikeln.

Elbolaget köper in el varje timme för alla sina kunder och när månaden är slut ser man vad kostnaden för månadens el blev. Kostnaden delar man sedan på antalet kWh och man får fram en genomsnittligt pris per levererad kWh. Denna kostnad per kWh är sedan grunden för det pris du som kund får men det tillkommer lite påslag som vi kommer gå igenom.

Grund priset styrs allså av när bolaget kunder ha använt el och inte bara när enskild kund har använt el.

Vad blir mitt pris?

Kortfattat blir ditt månadspris, snittkostnaden per levererad kWh plus elbolagets påslag. Hur snittkostnaden räknas ut har vi redan gått igenom så nu ska vi gå igenom vilka påslag som finns. Påslagen kan delas in i två kategorier, fasta och rörliga.

Vi börjar med de fast som är de enklaste att förstå. De båda är tänkt att räcka till kostnader som anställdas löner hyra av kontor mm men även eventuella vinster för elleverantören.

  • Månadsavgifter
  • Marginal
Månadsavgifter är fasta avgifter som du betalar varje månad oavsett hur mycket el du använder. Marginal är ett påslag som oftast är bestämt i öre/kWh. Båda dessa varierar från elleverantör till elleverantör och kan ofta förhandlas om eller variera i olika kampanjer.

De rörliga är lite svårare att förstå då de är lite mer komplicerade och oftast ingen som pratas om i marknadsföring. Dessa påslag är tänkta att vara kostnadsneutrala för elleverantören och täcka kostnader som de har för att kunna leverera el till dig. Men beroende på hur vilka leverantörer och avtal elbolagen använder blir det olika kostnader och därmed olika påslag. De rörliga påslagen är

  • Elcertifikat
  • Ursprungsgarantier
  • Balanseringsavgifter

Elcertifikat

Elcertifikat är ett system som är tänkt att stimulera produktion av förnybar el. Det fungerar så elproducenter av förnybar el får ett certifikat för varje MWh de producerar. Detta certifikat säljer de sedan till elbolagen som måste köpa ett visst antal certifikat för att få sälja el. Detta är ett system som är gemensamt för hela Norden och har funnits sedan 2003. För dig som kund innebär det att du betalar en avgift per kWh för att elbolaget ska kunna köpa certifikat för den el du använder.

Ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier är ett system utfärdat av Energimyndigheten för kunna spåra var elen kommer ifrån. I denna garanti finns information om var elen är producerad, hur den är producerad och när den är producerad. så lovar din att de bara levererar vindkraft är det för att de bara köper ursprungsgarantier för vindkraft eller i alla fall den utsträckning som krävs för att täcka din förbrukning. Precis som för elcertifikat innebär det en avgift per kWh för dig som kund för att täcka kostnaden för ursprungsgarantierna.

Balanseringsavgifter

Då inköp av el görs dagen före går det inte att vetta exakt hur mycket som kommer användas får man göra en prognos för detta. Att denna prognos skulle bli exakt rätt är väldigt osannolikt så därför finns ett system för att balansera detta. Om elleverantören ha köpt in för mycket eller för lite tillkommer det en avgift som ska täcka kostnaden för detta. Detta är en avgift som är svår att förutse och kan variera kraftigt från månad till månad. Är din leverantör bra på att prognostisera kommer du inte märka av denna avgift och är de dåliga blir den högre.

Vilka sparar på månadspris

Flera användare sparar på månadspris, använder man mer än mer el på dyra timmar än snittet blir det billigare att ha månadspris. Vet du med dig att du använder mycket el på dyra timmar kan månadspris vara ett bra alternativ för dig. Duschar ni mycket på morgonen och kvällen med direktverkande el i varmvattenberedaren och måste ladda elbilen på dagen är det stor chans att du sparar på att ha månadspris. Vill du veta och inte bara gissa så är nästa stycke intressant för dig.

Sparar du på månadspris

Vi på Solitio har en tjänst som hjälper dig att ta reda på om du skulle spara på att ha månadspris eller timpris på elen. Den fungerar så att du laddar ner din förbrukningsdata från din elnätsleverantör och laddar upp den på vår hemsida. Vi beräknar då vad din kostnad skulle ha varit om du hade haft timpris på elen och jämför den med kostnaden om du haft för månadspris. Detta presenteras sedan tydligt så att du ser vad som hade varit billigast för dig.

Att beräkna sin kostnad för timpris själv är inget de flesta vill ge sig på då det innebär att man måste beräkna vad kostnaden hade varit för varje timme. Då det är 720 timmar på en 30 dagars månad skulle det ta väldigt lång tid att göra för hand, med vår tjänst går det på några sekunder.

Låter det intressant att testa vår tjänst genom att välja "jämför månadspris och timpris på el" i menyn. Därefter väljer du din elnätsleverantör och följer instruktionerna. Finns din elnätsleverantör inte med i listan kan du kontakta oss så hjälps vi åt att lägga till den.